GDPR Privacy Policy

GDPR Privacy Policy

 

Vår integritetspolicy uppdaterades senast den 4 juni 2023.

Den här integritetspolicyn beskriver Våra policyer och rutiner gällande insamling, användning och offentliggörande av Din information när Du använder Tjänsten och informerar Dig om Dina integritetsrättigheter och hur lagen skyddar Dig.

Vi använder Dina personuppgifter för att tillhandahålla och förbättra Tjänsten. Genom att använda Tjänsten godkänner Du insamling och användning av information i enlighet med denna Integritetspolicy. Denna Integritetspolicy skapades av TermsFeed GDPR Privacy Policy Template.

Tolkning och Definitioner

Tolkning

Ord där den inledande bokstaven är versal har betydelser definierade enligt följande villkor. Följande definitioner ska ha samma betydelse oavsett om de förekommer i singular eller plural.

Definitioner

För ändamålen med denna Integritetspolicy:

 • "Konto" avser ett unikt konto skapat för Dig för att få tillgång till vår Tjänst eller delar av vår Tjänst.

 • "Företaget" (hänvisas till som "Företaget", "Vi", "Oss" eller "Vårt" i detta avtal) avser hellawinter.com.

  Enligt GDPR är Företaget den Dataansvarige.

 • "Land" avser Sverige.

 • "Kakor" är små filer som placeras på Din dator, mobil enhet eller annan enhet av en webbplats, innehållande detaljer om Din surfhistorik på den webbplatsen bland dess många användningsområden.

 • "Dataansvarig", för ändamålen med GDPR (General Data Protection Regulation), avser Företaget som den juridiska personen som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för bearbetningen av Personuppgifter.

 • "Enhet" avser vilken som helst enhet som kan komma åt Tjänsten såsom en dator, en mobiltelefon eller en surfplatta.

 • "Personuppgifter" är all information som rör en identifierad eller identifierbar individ.

  För ändamålen med GDPR avser Personuppgifter all information som rör Dig såsom ett namn, ett identifikationsnummer, platsdata, ett online-identifierare eller ett eller flera kännetecken specifika för den fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten.

 • "Tjänst" avser Webbplatsen.

 • "Tjänsteleverantör" avser vilken som helst naturlig eller juridisk person som behandlar data på uppdrag av Företaget. Det avser tredjepartsföretag eller individer anställda av Företaget för att underlätta Tjänsten, tillhandahålla Tjänsten på uppdrag av Företaget, utföra tjänster relaterade till Tjänsten eller assistera Företaget i att analysera hur Tjänsten används.
  För GDPR:s ändamål betraktas Tjänsteleverantörer som Databehandlare.

 • "Användningsdata" avser data som samlas in automatiskt, antingen genererat genom användning av Tjänsten eller från Tjänstens infrastruktur själv (till exempel varaktigheten av ett sidbesök).

 • "Webbplats" avser hellawinter.com, tillgänglig från https://hellawinter.com

 • "Du" avser individen som får tillgång till eller använder Tjänsten, eller företaget, eller annan juridisk enhet som sådan individ representerar när Tjänsten används, beroende på sammanhanget.

  Under GDPR (General Data Protection Regulation) kan Du refereras till som den Registrerade eller som Användaren eftersom du är individen som använder Tjänsten.

Insamling och Användning av Dina Personuppgifter

Typer av Data som samlas in

Personuppgifter

Medan Du använder Vår Tjänst kan Vi be Dig att tillhandahålla Oss viss personligt identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera Dig. Personligt identifierbar information kan inkludera, men är inte begränsad till:

 • E-postadress

 • Förnamn och efternamn

 • Telefonnummer

 • Adress, Stat, Län, Postnummer, Stad

 • Användningsdata

Användningsdata

Användningsdata samlas in automatiskt när du använder Tjänsten.

Användningsdata kan inkludera information såsom din enhets internetprotokolladress (t.ex. IP-adress), webbläsartyp, webbläsarversion, de sidor av vår Tjänst som du besöker, tid och datum för ditt besök, den tid du spenderar på dessa sidor, unika enhetsidentifierare och annan diagnostikdata.

När du använder Tjänsten via en mobil enhet kan vi automatiskt samla in viss information, inklusive, men inte begränsat till, den typ av mobilenhet du använder, din mobila enhets unika ID, IP-adressen för din mobila enhet, ditt mobila operativsystem, typen av mobil webbläsare du använder, unika enhetsidentifierare och annan diagnostikdata.

Vi kan även samla in information som din webbläsare skickar varje gång du besöker vår Tjänst eller när du får tillgång till Tjänsten via en mobil enhet.

Spårningstekniker och Kakor

Vi använder kakor och liknande spårningstekniker för att spåra aktivitet på vår Tjänst och lagra viss information. Spårningstekniker som används är bågstrålar, etiketter och skript för att samla in och spåra information och för att förbättra och analysera vår Tjänst. De tekniker vi använder kan inkludera:

 • Kakor eller Webbläsarkakor. En kaka är en liten fil placerad på din enhet. Du kan instruera din webbläsare att neka alla kakor eller att indikera när en kaka skickas. Men om du inte accepterar kakor kanske du inte kan använda vissa delar av vår Tjänst. Om du inte har justerat dina webbläsarinställningar så att den kommer att neka kakor, kan vår Tjänst använda kakor.
 • Webb-fyrar. Vissa avsnitt av vår Tjänst och våra e-postmeddelanden kan innehålla små elektroniska filer kända som webb-fyrar (även kallade clear gifs, pixel tags och single-pixel gifs) som tillåter företaget att till exempel räkna användare som har besökt dessa sidor eller öppnat ett e-postmeddelande och för andra relaterade webbplatsstatistik (till exempel att registrera populariteten av ett visst avsnitt och verifiera system- och serverintegritet).

Kakor kan vara "Beständiga" eller "Session"-kakor. Beständiga Kakor förblir på din personliga dator eller mobila enhet när du går offline, medan Session-kakor raderas så snart du stänger din webbläsare.

Vi använder både Session och Beständiga Kakor för de syften som anges nedan:

 • Nödvändiga / Essentiella Kakor

  Typ: Sessionskakor

  Administreras av: Oss

  Syfte: Dessa kakor är nödvändiga för att tillhandahålla de tjänster som finns tillgängliga via webbplatsen och låta dig använda några av dess funktioner. De hjälper till att autentisera användare och förhindra bedräglig användning av användarkonton. Utan dessa kakor kan de tjänster du har begärt inte tillhandahållas, och vi använder endast dessa kakor för att tillhandahålla dig dessa tjänster.

 • Kakor Policy / Meddelande Acceptans Kakor

  Typ: Beständiga Kakor

  Administreras av: Oss

  Syfte: Dessa kakor identifierar om användare har accepterat användningen av kakor på webbplatsen.

 • Funktionalitetskakor

  Typ: Beständiga Kakor

  Administreras av: Oss

  Syfte: Dessa kakor låter oss komma ihåg val du gör när du använder webbplatsen, såsom att komma ihåg dina inloggningsuppgifter eller språkpreferens. Syftet med dessa kakor är att ge dig en mer personlig upplevelse och att förhindra att du behöver ange dina preferenser varje gång du använder webbplatsen.

 • Spårnings- och Prestandakakor

  Typ: Beständiga Kakor

  Administreras av: Tredje part

  Syfte: Dessa kakor används för att spåra information om trafik till webbplatsen och hur användare använder webbplatsen. Informationen som samlas in via dessa kakor kan direkt eller indirekt identifiera dig som en enskild besökare. Detta beror på att den insamlade informationen vanligtvis är kopplad till en pseudonym identifierare förknippad med enheten du använder för att komma åt webbplatsen. Vi kan också använda dessa kakor för att testa nya sidor, funktioner eller ny funktionalitet på webbplatsen för att se hur våra användare reagerar på dem.

För mer information om de kakor vi använder och dina val gällande kakor, vänligen besök vår Kakor Policy eller Kakor-avsnittet i vår Sekretesspolicy.

Användning av dina personuppgifter

Företaget kan använda personuppgifter för följande ändamål:

  • För att tillhandahålla och underhålla vår tjänst, inklusive att övervaka användningen av vår tjänst.

  • För att hantera ditt konto: för att hantera din registrering som användare av tjänsten. De personuppgifter du tillhandahåller kan ge dig tillgång till olika funktioner i tjänsten som är tillgängliga för dig som en registrerad användare.

För att hantera Ditt konto: att hantera Din registrering som användare av Tjänsten. De personuppgifter Du tillhandahåller kan ge Dig tillgång till olika funktioner i Tjänsten som är tillgängliga för Dig som registrerad användare.

 • För utförande av ett avtal: utveckling, efterlevnad och genomförande av köpavtalet för de produkter, varor eller tjänster Du har köpt eller av något annat avtal med Oss genom Tjänsten.

 • För att kontakta Dig: Att kontakta Dig via e-post, telefonsamtal, SMS eller andra ekvivalenta former av elektronisk kommunikation, såsom push-meddelanden i en mobilapplikation angående uppdateringar eller informativa kommunikationer relaterade till funktionaliteter, produkter eller avtalade tjänster, inklusive säkerhetsuppdateringar, när det är nödvändigt eller rimligt för deras implementering.

 • För att förse Dig med nyheter, specialerbjudanden och allmän information om andra varor, tjänster och evenemang som vi erbjuder och som liknar dem du redan har köpt eller frågat om, om Du inte har valt att inte ta emot sådan information.

 • För att hantera Dina förfrågningar: För att ta hand om och hantera Dina förfrågningar till Oss.

 • För företagsöverlåtelser: Vi kan använda Din information för att utvärdera eller genomföra en sammanslagning, avyttring, omstrukturering, omorganisation, upplösning eller annan försäljning eller överföring av några eller alla av Våra tillgångar, antingen som en pågående verksamhet eller som en del av konkurs, likvidation eller liknande förfarande, där personuppgifter som Vi innehar om våra tjänstanvändare är bland de överförda tillgångarna.

 • För andra ändamål: Vi kan använda Din information för andra ändamål, såsom dataanalys, identifiering av användningstrender, bestämning av effektiviteten av våra marknadsföringskampanjer och för att utvärdera och förbättra vår Tjänst, produkter, tjänster, marknadsföring och din upplevelse.

Vi kan dela Dina personuppgifter i följande situationer:

 • Med tjänsteleverantörer: Vi kan dela Dina personuppgifter med tjänsteleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst, för betalningsbearbetning, för att kontakta Dig.
 • För företagsöverlåtelser: Vi kan dela eller överföra Dina personuppgifter i samband med, eller under förhandlingar av, en sammanslagning, försäljning av företagstillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller en del av Vår verksamhet till ett annat företag.
 • Med affiliates: Vi kan dela Din information med Våra filialer, i vilket fall vi kommer att kräva att dessa filialer följer denna sekretesspolicy. Affiliates inkluderar vårt moderbolag och eventuella andra dotterbolag, joint venture-partners eller andra bolag som Vi kontrollerar eller som är under gemensam kontroll med Oss.
 • Med affärspartners: Vi kan dela Din information med Våra affärspartners för att erbjuda Dig vissa produkter, tjänster eller kampanjer.
 • Med andra användare: när Du delar personuppgifter eller på annat sätt interagerar i offentliga områden med andra användare, kan sådan information ses av alla användare och kan distribueras offentligt utanför.
 • Med Ditt samtycke: Vi kan lämna ut Dina personuppgifter för något annat ändamål med Ditt samtycke.

Förvaring av dina personuppgifter

Företaget kommer att behålla dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål som anges i denna sekretesspolicy. Vi kommer att behålla och använda dina personuppgifter i den utsträckning som krävs för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser (till exempel, om vi måste behålla dina uppgifter för att följa gällande lagar), lösa tvister och genomföra våra rättsliga avtal och policies.

Företaget kommer också att behålla användardata för interna analysändamål. Användardata behålls generellt sett under en kortare tid, utom när denna data används för att stärka säkerheten eller förbättra funktionaliteten av vår tjänst, eller när vi enligt lag är skyldiga att behålla denna data under längre tidsperioder.

Överföring av dina personuppgifter

Din information, inklusive personuppgifter, behandlas på företagets verksamhetskontor och på alla andra platser där de parter som är involverade i behandlingen finns. Det innebär att denna information kan överföras till - och underhållas på - datorer som ligger utanför din stat, provins, land eller annan regeringsjurisdiktion där dataskyddslagarna kan skilja sig från de i din jurisdiktion.

Ditt samtycke till denna sekretesspolicy följt av din insändning av sådan information representerar ditt godkännande av den överföringen.

Företaget kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy och ingen överföring av dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land om det inte finns lämpliga kontroller på plats, inklusive säkerheten för dina uppgifter och annan personlig information.

Offentliggörande av dina personuppgifter

Affärstransaktioner

Om företaget är involverat i en fusion, förvärv eller försäljning av tillgångar, kan dina personuppgifter överföras. Vi kommer att meddela innan dina personuppgifter överförs och blir föremål för en annan sekretesspolicy.

Myndighetsutövning

Under vissa omständigheter kan företaget vara skyldigt att offentliggöra dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller som svar på giltiga förfrågningar från offentliga myndigheter (t.ex. en domstol eller en statlig myndighet).

Andra juridiska krav

Företaget kan offentliggöra dina personuppgifter i den goda tron att sådan åtgärd är nödvändig för att:

 • Uppfylla en juridisk förpliktelse
 • Skydda och försvara företagets rättigheter eller egendom
 • Förebygga eller utreda möjlig felaktig handling i samband med tjänsten
 • Skydda den personliga säkerheten för användare av tjänsten eller allmänheten
 • Skydda mot juridiskt ansvar

Säkerhet för dina personuppgifter

Säkerheten för dina personuppgifter är viktig för oss, men kom ihåg att ingen metod för överföring över internet eller metod för elektronisk lagring är 100% säker. Medan vi strävar efter att använda kommersiellt godtagbara medel för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera dess absoluta säkerhet.

Detaljerad information om behandlingen av dina personuppgifter

De tjänsteleverantörer vi använder kan ha tillgång till dina personuppgifter. Dessa tredjepartsleverantörer samlar in, lagrar, använder, behandlar och överför information om din aktivitet på vår tjänst i enlighet med sina sekretesspolicyer.

Analys

Vi kan använda tredjeparts tjänsteleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst.

E-postmarknadsföring

Vi kan använda dina personuppgifter för att kontakta dig med nyhetsbrev, marknadsföring eller reklammaterial och annan information som kan vara av intresse för dig. Du kan välja bort att ta emot någon eller alla sådana meddelanden från oss genom att följa avregistreringslänken eller instruktionerna i varje e-post vi skickar eller genom att kontakta oss.

GDPR-sekretess

Rättslig grund för behandling av personuppgifter enligt GDPR

Vi kan behandla personuppgifter under följande förhållanden:

 • Samtycke: Du har gett ditt samtycke till behandling av personuppgifter för ett eller flera specifika syften.
 • Fullgörande av avtal: Tillhandahållande av personuppgifter är nödvändigt för att uppfylla ett avtal med dig och/eller för eventuella prekontraktsförpliktelser därav.
 • Rättsliga förpliktelser: Behandling av personuppgifter är nödvändig för att följa en laglig förpliktelse som företaget är underlagd.
 • Avgörande intressen: Behandling av personuppgifter är nödvändig för att skydda dina eller en annan fysisk persons avgörande intressen.
 • Offentliga intressen: Behandling av personuppgifter är relaterat till en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller i utövandet av officiell myndighet som har överlämnats till företaget.
 • Legitima intressen: Behandling av personuppgifter är nödvändig för syftena med legitima intressen som företaget eftersträvar.

I alla fall kommer företaget gärna att hjälpa dig att klargöra den specifika rättsliga grunden som gäller behandlingen och om tillhandahållande av personuppgifter är ett lagstadgat eller kontraktsenligt krav eller ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy kan du kontakta oss:

 • Genom att besöka denna sida på vår webbplats: https://hellawinter.com
 • Genom att skicka oss ett e-postmeddelande: kundservice@hellawinter.com