Integritetspolicy

Fashion & Retail Sweden AB (Hellawinter.com eller "vi") behandlar personuppgifter om personer som besöker och använder våra digitala plattformar och tjänster.

Fashion & Retail Sweden AB är måna om din personliga integritet och strävar efter en hög skyddsnivå vid all behandling av personuppgifter. All hantering av personuppgifter inom Fashion & Retail Sweden AB sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter och gäller för hellawinter.com, mobilappar och våra konton på sociala medier (nedan kallade "Digitala Kanaler").

Genom att besöka/använda någon av våra Digitala Kanaler godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter enligt beskrivningen nedan.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Detta innebär att uppgifter som till exempel namn och kontaktuppgifter utgör personuppgifter.

Vilken typ av personuppgifter samlar vi in och hur används uppgifterna?

När du besöker/använder eller kommunicerar med oss via våra Digitala Kanaler kan vi samla in information om dig, som ditt namn, postadress, e-postadress, mobilnummer och geografisk plats. Om du anmäler dig till nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller liknande kan även eventuella ytterligare personuppgifter som du väljer att lämna till oss behandlas.

Personuppgifterna samlas in för (i) att kunna kommunicera med dig, (ii) hantera marknadsaktiviteter och (iii) underhålla, utveckla och förbättra våra Digitala Kanaler och de plattformar på vilka de tillhandahålls.

Skyddet av personuppgifter

Vi upprätthåller en hög nivå av säkerhet för dina personuppgifter och har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Begränsningar för utlämnande av personuppgifter

Vi kan anlita externa partners för att utföra uppgifter å våra vägnar, såsom hjälp med marknadsföring, dataanalys och tillhandahållande av tjänster. Genomförandet av dessa uppgifter kan innebära att våra partners inom EU har tillgång till dina personuppgifter. Företag som hanterar personuppgifter å våra vägnar åläggs alltid att säkerställa en hög nivå av skydd för personuppgifter.

Vi kan också lämna ut personuppgifter till tredje parter, såsom polisen eller andra myndigheter, i händelse av en brottsutredning eller om vi på annat sätt är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter enligt lag eller beslut av behörig myndighet.

Vi kommer inte på något sätt att sälja eller på annat sätt lämna ut dina personuppgifter, annat än vad som beskrivs här.

Externa länkar

Denna integritetspolicy gäller för personuppgifter som behandlas inom våra Digitala Kanaler. Våra Digitala Kanaler kan ibland innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern webbplats uppmanas du att granska den integritetspolicy som gäller för den aktuella webbplatsen.

Rätt till information

Du har rätt att när som helst begära att vi upphör att behandla dina personuppgifter, och vi kommer att göra det om det inte finns någon lag eller annan bestämmelse som kräver att vi fortsätter. I så fall, kontakta oss på kundservice@hellawinter.com. En gång om året har du också rätt, genom en skriftlig begäran underskriven av dig, att få information om de personuppgifter som vi har registrerat om dig och att få eventuella felaktiga uppgifter rättade. Vid sådana begäranden kommer vi att verifiera identiteten på den som begär informationen innan begäran behandlas.

Kontaktinformation

Fashion & Retail Sweden AB ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller av annan anledning vill kontakta oss angående personuppgifter, vänligen kontakta oss på kundservice@hellawinter.com.